Menu Zavřeno

Informace o zpracování osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu a prosíme o přečtení následujícího dokumentu, který popisuje, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám poskytujete skrze formuláře na našem webu www.nezavisli-hl.cz.

I. Úvodem

 1. Web nezavisli-hl.cz je online prezentací sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb v obci Horní Lideč.
 2. Správcem osobních údajů je Mgr. Tomáš Fojtů, Horní Lideč 16, 756 12, kontaktní e-mail info@nezavisli-hl.cz, člen našeho sdružení a správce webu.
 3. Uživatelem (dále také jako „Vy“) je každý, kdo nás kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se přihlásí k odběru newsletteru.
 4. Znění dokumentu můžeme měnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informujeme uživatele nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn.

II. Ochrana osobních údajů

 1. S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, (v těchto zásadách také jako „GDPR“) a tímto dokumentem.
 2. Zpracováváme výhradně osobní údaje dobrovolně poskytnuté přímo Vámi, proto odpovídáte za to, že do formulářů nevkládáte osobní údaje třetích osob.
 3. Nakládáme s těmito údaji uživatelů:
  • jméno a příjmení
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • obsah zprávy a komunikace
  • IP adresy zařízení, z nichž jsou formuláře vyplňovány a odesílány
 4. Osobní údaje zpracováváme za účelem našeho oprávněného zájmu (zodpovídání dotazů z kontaktního formuláře) a dále za účelem informování uživatelů o aktualitách v našem sdružení a dění v obci Horní Lideč, a to na základě uděleného souhlasu.
 5. Osobní údaje z kontaktního formuláře jsou zpracovávány počínaje kliknutím na link v potvrzovacím e-mailu po vyplnění formuláře na webu po dobu
  • komunikace s uživatelem a 4 roky po zodpovězení dotazu, což je doba odpovídající délce volebního období, po niž náš oprávněný zájem trvá, a to pro možný návrat k dotazu uživatele.

III. Zpracovávání údajů na základě souhlasu a jeho odvolání

 1. Souhlas nám udělíte vložením e-mailové adresy do příslušného pole a následným kliknutím na ověřovací link v potvrzovacím e-mailu poté, co se přihlásíte k odběru novinek.
 2. Osobní údaje, k jejichž zpracování je udělen souhlas, jsou zpracovávány počínaje kliknutím na link v potvrzovacím e-mailu po vyplnění formuláře na webu po dobu 5 let, což je doba mírně přesahující jedno volební období, případně po kratší dobu, dojde-li k odvolání souhlasu se zpracováváním.
 3. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odhlášením se z odběru novinek zasláním e-mailu na adresu info@nezavisli-hl.cz.

IV. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Po uplynutí lhůt ke zpracovávání osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracovávání osobní údaje ihned zlikvidujeme, pokud nebude existovat důvod pro jejich další zpracovávání.
 2. K naplnění výše uvedených účelů můžeme pověřit zpracováním zpracovatele (např. cloudová úložiště), kteří dodržují právními předpisy vyžadované standardy ochrany osobních údajů.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným (ukládání) i neautomatizovaným způsobem (strukturování, třídění, likvidace, spojování, nahlížení). Uživatel nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.
 4. Kdykoliv nás můžete požádat e-mailem na adresu info@nezavisli-hl.cz
  • o vysvětlení, jaké osobní údaje, jak a proč zpracováváme
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu (II. 5) a požadovat, abychom zajistili odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). O námitce neprodleně rozhodneme.
 5. Kdykoliv se můžete přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Dejte nám prosíme vždy vědět, pokud ve Vašich osobních údajích dojde ke změně, abychom zpracovávali pouze aktuální a úplné údaje.
 7. E-maily zasílané námi se nepovažují za nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Horní Lideč, k 3. 9. 2018