Menu Zavřeno

Kdo jsme?

Nezávislí Horní Lideč vznikli v roce 2014 jako dobrovolné sdružení lidí, kterým záleží na naší obci, na její přítomnosti a budoucnosti. Jako sdružení nezávislých kandidátů jsme se o důvěru voličů ucházeli v komunálních volbách v roce 2014. Díky podpoře, jež se nám dostalo a které si nesmírně ceníme, se sedm kandidátů za Nezávislé Horní Lideč stalo zastupiteli obce.

Proč kandidujeme?

Možnost ovlivnit veřejné dění je pro jednotlivce velmi omezená. Existují politické strany, organizace či spolky, které touto možností disponují ve značné míře, nicméně ne každý je ochotný slevit ze svých hodnot či postojů, mluvit, když by se chtěl vyjádřit a mlčet, když nemá co říct. Před čtyřmi lety tak vznikla myšlenka vytvořit sdružení, které by umožnilo těm, kteří chtějí říci své názory, chtějí přispět svými schopnostmi a zkušenostmi, zapojit se do veřejného života, aniž by bylo omezováno jejich přesvědčení nebo ovlivňovány jejich názory.

Nezávislí Horní Lideč jsou sdružením lidí, kde nezáleží na politickém názoru, náboženském přesvědčení, věku, zaměstnání nebo vzdělání. Jsme otevření všem.

Nejsme jednorázovým účelovým sdružením, a proto se Nezávislí Horní Lideč budou o vaši podporu ucházet také v komunálních volbách v roce 2018.

O co usilujeme?

Věříme, že různost názorů a diskuse je prospěšná a nezbytná. Žádné předvolební sliby neděláme a ani dělat nebudeme. To je parketa jiných. Naším cílem je chovat se korektně a dělat všechno pro to, aby se všem v naší obci žilo dobře.

Nezávislí Horní Lideč chtějí:

  • vytvářet alternativu k zavedeným volebním stranám KDU-ČSL a HASIČI
  • přivést do komunální politiky nové lidi
  • zlepšit informovanost občanů
  • zvýšit otevřenost a transparentnost fungování obce a rozhodování
  • dát občanům možnost diskuse k důležitým otázkám
  • směřovat rozvoj obce

Proč jít k volbám?

Volby mnohdy, bohužel, bývají jedinou možností, jak občané mohou něco ovlivnit, a to ať už se jedná třeba o volby parlamentní nebo komunální. Zlí jazykové tvrdí, že kdyby volby mohly něco ovlivnit, pak už je dávno zakázali. Není to pravda. Svými hlasy dáváte najevo svou spokojenost či nespokojenost, hodnotíte a účtujete. Ať už budete volit kohokoliv – běžte k volbám.

Kdo jsou naši kandidáti?

Nezávislí Horní Lideč jsou sdružením lidí nejrůznějšího věku, povolání a vzdělání. V našich řadách najdete dělníky, učitele, právníky, podnikatele, úředníky i maminky na mateřské dovolené. Právě různost profesí, zkušeností a názorů je to, na čem si zakládáme a o čem jsme přesvědčeni, že je přínosné. Bohužel, si musíme přiznat, že už nejsme „ti mladí“, jak nás často někteří označují.