Menu Zavřeno

Od května máme nového zastupitele

K 30. dubnu 2020 skončil mandát Ing. Tomáši Povalačovi. Tom se přestěhoval na Vsetín a kvůli změně trvalého bydliště mu zaniknul mandát. Na jeho místo od 1. května nastoupil Mgr. Tomáš Fojtů, který svůj slib složil na 10. zasedání zastupitelstva, které se konalo 25. června 2020. Děkujeme Tomáši Povalačovi za jeho nasazení, nadšení a obětavou práci pro naši Horní Lideč. Přejemu mu i jeho rodině vše dobré v dalších letech.