Menu Zavřeno

Kdo k nám patří

Ing. Václav Valčík

Václav je vyučený prodavač. Po vyučení absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Od roku 2006 pracuje jako projektový manažer pro Město Valašské Meziříčí. Zajímá se o vše zajímavé. V Horní Lidči se narodil a rád by zde prožil celý život.

Ing. Tomáš Povalač

Tomáš se po dokončení ZŠ Horní Lideč vydal technickým směrem. Jeho kroky směřovaly na SPŠS Vsetín. Po maturitě pokračoval ve studiu strojařiny na Fakultě strojního inženýrství při VUT v Brně. Po dokončení studií začal pracovat jako mechanický konstruktér generátorů a elektromotorů. Tomáše vždy zajímal veřejný život a dění v obci. Proto když se naskytla možnost kandidovat do zastupitelstva obce, tak ji přijal. Jako jeden z hlavních cílů si vytyčil zvýšení informovanosti obyvatel obce. Mezi jeho největší koníčky patří rybaření a cyklistika.

Mgr. Bc. Anna Drgová

Anna studovala ekonomii na UTB ve Zlíně a práva na MU v Brně. Nyní dostudovává roční specializační studium v Nizozemí a zároveň se ve své koncipientské praxi věnuje právu informačních technologií. Už v bakalářské práci se věnovala úvěrovému financování projektů naší obce a zájem o hospodaření a fungování obce ji dodnes neopustil. Ví, že Horní Lideč dokáže být atraktivní moderní obcí, která zároveň ctí tradice a přírodní bohatství. Věří, že fungující veřejný život a otevřenost představitelů obce jsou klíčem ke spokojenému životu v obci.

Mgr. Tomáš Fojtů

Tomáš je majitelem jazykové školy a lektorem angličtiny. Ta ho provází takřka celý život. Učit se ji začal v ZŠ v Horní Lidči, poté pokračoval na Střední podnikatelské škole. Následovalo roční studium v jazykové škole v Olomouci a poté studium na Univerzitě Palackého v témže městě. 3 roky svého života strávil Tomáš ve Velké Británii. Je otcem čtyř dětí a proto je jeho prioritou kvalitní vzdělání pro děti, nabídka mimoškolních aktivit a také zázemí pro rodiny s dětmi. Věří, že děti jsou naší budoucností, proto je třeba zajistit, aby vyrůstaly v kvalitním a přátelském prostředí, které jim poskytne možnosti pro jejich intelektuální, duchovní i tělesný rozvoj.

Jana Cahlová

Jana Cahlová vystudovala střední ekonomickou školu ve Valašském Meziříčí, poté 10 let pracovala v České spořitelně na pobočce v Horní Lidči jako přepážková pracovnice a vedoucí. V současné době je zaměstnána jako plánovačka a mzdová účetní. V roce 2004 se přestěhovala spolu s celou rodinou do Horní Lidče. Má 3 děti. Jejími zálibami jsou zahrada, hudba a četba. Nesnáší nespravedlnost a lež. Dlouhodobě se zajímá o dění v obci. Jejím cílem je dobrá informovanost a spokojenost občanů s úrovní mateřské a základní školy a také otázka možnosti bydlení pro mladé rodiny.

Věra Pechalová

Věra vystudovala SPŠ nábytkářskou a poté následoval rok studia angličtiny na jazykové škole. To jí pomohlo k zajímavé roční práci ve Finsku, kde působila jako au-pair. Zde zjistila, že všude dobře, doma nejlíp. Vystřídala několik pracovních pozic a posledních pět let pracovala jako pomocná pracovní síla v soukromé mateřské škole. Nyní je na mateřské dovolené a jejím koníčkem je momentálně její rodina. Zajímá se o dění v obci, ve které budou vyrůstat její děti.

Mgr. Petra Esteřáková

Petra vystudovala českou filologii na Filozofické fakultě UP a následně anglický jazyk na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Po ukončení studií začala působit jako učitelka na základní škole ve Vsetíně, kde pracuje i v současné době. V souvislosti s jejím jazykovým zaměřením patří mezi její zájmy především česká a anglická literatura, filmy, hudba a kultura celkově.

Ing. Aleš Plšek

Aleš se po základní škole, do které chodil v Horní Lidči, rozhodl studovat strojařinu. Po maturitě na SPŠ strojnické ve Vsetíně, pokračoval v inženýrském studiu na VŠB-TUO, kde rozšířil své zaměření a odpromoval na fakultě strojní, obor "Automatické řízení a inženýrská informatika". Pracuje jako programátor v oboru průmyslové automatizace. Mezi jeho koníčky patří sport všeho druhu, turistika a hudba. Aktivně hraje fotbal za místní TJ Horní Lideč a hokej za Tučňáky Horní Lideč. Jeho priority jsou informovanost občanů a aktivní život v obci.

Ing. Drahomír Povalač

Drahomír vystudoval střední a vysokou školu ekonomického zaměření, nejdříve Obchodní akademii ve Valašských Kloboukách a následně magisterský obor Ekonomika podniku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. V průběhu studia absolvoval stáže v několika firmách, při nichž se zaměřoval na problematiku podnikového managementu. Nyní se pracovně věnuje problematice daní jako referent státní správy. V oblasti veřejné sféry v obci by se chtěl zaměřit na podporu kulturních a sportovních spolků a další rozvoj cestovního ruchu v regionu. Ve volném čase se nejraději věnuje pěší či cykloturistice a cestování.

Albert Fojtů

Albert se vyučil prodavačem. Po škole zůstal ve Zlíně, kde pracoval jako prodejce elektroniky. Po návratu do Horní Lidče, v roce 2012, se začal věnovat pracím ve stavebnictví a nyní pracuje jako tesař. Nejraději tráví čas se svou rodinou, baví ho sport, výlety a velmi rád griluje. Možnost kandidovat přijal, protože věří, že je potřeba projevit zájem o veřejný život v obci.

Jiří Kulíšek

Jiří se narodil ve Vsetíně, kde dokončil základní i středoškolské vzdělání strojírenského zaměření. Od vyučení je zaměstnán jako dělník. V roce 1990 se přistěhoval do Horní Lidče za svou manželkou, se kterou vychoval dvě děti. Svojí kandidaturou podporuje mladé, svědomité a vzdělané lidi, kteří mohou být pro naši obec přínosem ve všech směrech potřebných k jejímu rozvoji.

Vojtěch Janáč

Vojtěch se narodil v Lidečku. Po základní škole nastoupil na SOUS Vsetín. Vyučil se obráběčem kovů. Do Horní Lidče se přestěhoval na konci roku 1987. Má 3 děti. V Horní Lidči se mu s rodinou líbí. Svojí kandidaturou chce podpořit sdružení nezávislých kandidátů, kteří se chtějí podílet na neustálém zlepšování života v obci.

Stanislav Chovanec

Stanislav vyrůstal v Horní Lidči, vyučil se ve Valašských Kloboukách zámečníkem a soustružníkem. Od roku 1995, kdy úspěšně absolvoval rekvalifikační kurz, pracuje v oboru klempíř, pokrývač. Stanislav má tři děti, nejraději tráví svůj čas s rodinou a mezi jeho koníčky patří motosport a výlety.

Petra Šviráková

Petra vyrůstala v Horní Lidči, kde rovněž navštěvovala základní školu. Po studiu na zdravotnické škole studovala angličtinu na jazykové škole ve Zlíně, poté zabrousila do farmacie, ale nakonec se rozhodla vydat zcela jiným směrem. V Horní Lidči otevřela první tetovací studio v okrese Vsetín, které později rozšířila o další služby. Momentálně je na mateřské dovolené. Život v obci může posoudit jako rodič dětí, které zde vyrůstají, ale i jako živnostník, poskytující služby lidem, kteří zde žijí.

Radim Ščotka

Radim se narodil ve Vítkově. Vyrůstal ve Vsetíně, kde navštěvoval základní a pak i střední školu strojírenského zaměření. Strojařině a strojírenské výrobě se věnuje dodnes a také v ní podniká. V roce 1994 se přestěhoval do Horní Lidče. K naší obci měl kladný vztah už od dětství, neboť zde navštěvoval své prarodiče. Je otcem 5 dětí a kromě nich a jeho rodiny patří mezi jeho největší zájmy i rybaření, motosport a sport jako takový. Klidný a spokojený život pro všechny občany v obci, která nabízí spoustu možností napříč generacemi, je jeho prioritou.